Hem » Regler för annonser

Regler för annonser

En annons ligger ute i 30 dagar från den dag som annonsen läggs upp av dig som användare såvida du inte själv väljer att plocka bort annonsen inom tvåmånadersfristen.Ensak gör inte anspråk på att nedan angiven information, med avseende på vad som kan anses vara olagligt eller otillbörligt och således inte får förekomma på webbplatsen, är komplett eller uttömmande. Informationen är således i dessa avseenden endast exemplifierande. Du ansvarar själv som användare för att den Information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler.Du som användare är personligen ansvarig för din annons.Ensak förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Ensak´s principer och anda. Om en annons nekas publicering får du som användare ett tillgodohavande på Ensak motsvarande annonsens värde, återbetalning sker ej. Ett tillgodohavande kan även komma att erbjudas vid vissa tekniska problem eller felaktiga betalningar. Tillgodohavandet kopplas till annonsörens e-postadress, är giltigt under ett års tid och kan inte användas för delbetalning. Missbruk, manipulering eller användande av tjänsten i strid mot Ensak´s regler ger inte rätt till kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.Språk:

Endast annonser på svenska.Inte ren marknadsföring:

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster och efterlysningar. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten.

Efterlysningar får endast göras av stulna eller borttappade varor eller djur.Beskrivning:

Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Inga onödiga tecken får användas i rubriken. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Ensak´s egendom enligt vad som anges ovan. Det är inte tillåtet att använda sig av sökord i annonstexten.E-post:

Om du när du annonserar endast kan nås via telefon skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara.Inga dubbletter:

Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.Byte av vara eller tjänst i annons:

Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara/tjänst vid ändring eller förnyelse av annonsen.Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden:

Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Ensak förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Ensak´s bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska. Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande.Kategorisering:

Annonsen skall läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons när respektive vara och/eller tjänst inte är hänförbara under samma kategori. De olika varorna/tjänsterna måste i sådant fall delas upp i flera annonser. Säljannonser skall placeras i kategorin "Säljes" och köpannonser i kategorin "Köpes". Uthyres, önskar hyra och bytes finns som val på vissa kategorier, saknas det skall uthyresannonser placeras i kategorin "Säljes" och önskar hyra i kategorin "Köpes". Bytesannonser placeras i kategorin "Säljes" om varan kategoriseras efter din produkt och i kategorin "Köpes" om varan kategoriseras efter varan du söker. Efterlysningar av stulna eller borttappade varor eller djur skall placeras i kategorin Efterlysningar.Tjänster:

Annonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som finns i Sverige för respektive bransch. När du annonserar om tjänster måste du därför intyga att du följer dessa (exempelvis avseende Trafiktillstånd, F-skatt och ansvarsförsäkringar). Detta kontrolleras av Ensak.Endast ett motorfordon eller bostad per annons:

Det är inte tillåtet att lägga in mer än ett motorfordon eller en bostad per annons med undantag för om dessa skall bytas (t.ex. 2 mot 1).Kläder & Skor samt Barnkläder & Skor:

I dessa kategorier måste dina klädesplagg stämma överens med klädtypen du valt i annonsformuläret. Som privatperson kan du annonsera obegränsat med plagg eller skor. Företag kan annonsera ett plagg per annons och kan ange alla storlekar som plagget finns tillgängligt i. Pälsar och andra produkter från djur som i CITES listning anses sårbara, t.ex. varg och leopard, kräver tillstånd från Jordbruksverket. Om sådant tillstånd finns, skall detta framgå i annonstexten. Olaglig annonsering av sådana produkter kan straffas med fängelse eller böter.Regler för djur:

Ensak har restriktioner mot försäljning eller överlåtande av vissa djur. Pitbull och varghybrider är inte tillåtna. I enlighet med Djurskyddslagen gäller även följande villkor för annonsering i kategorin djur:Inte överlåta kattungar yngre än 12 veckor och alltid ta betalt. Lägsta pris: minst 300 kr per katt.

Inte överlåta hundvalpar yngre än 8 veckor och alltid ta betalt. Lägsta pris: minst 1000 kronor per hund.

Inte överlåta kaninungar yngre än 7 veckor och alltid ta betalt.

Djurens ålder vid försäljningen skall framgå i annonsen. (När djuret tidigast kan levereras) Angivna lägsta angivet pris är till för att förhindra ogenomtänkta köp och att motverka djurplågeri.Vid förfrågan måste en hundannonsör kunna delge hundens registreringsnummer från Jordbruksverket. I de fall registrering ej hunnit ske, måste valpens mammas registreringsnummer kunna anges. Importerade hundar får inte säljas på Webbsidan. Vid annonsering av rovdjur och/eller zoologiska djur och/eller uppstoppade sådana djur, till exempel varg, rovfåglar, leopard, m.fl. som kräver tillstånd från Jordbruksverket måste tillståndet (inklusive nummer) anges i annonsen. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets regler.Spelautomater:

Vid försäljning av spelautomater så måste det framgå i annonsen att innehav kan kräva tillstånd från lotteriinspektionen.Vapen:

Vid försäljning av licenspliktigt vapen måste det framgå i annonstexten att vapnet kräver licens. Replikor är inte tillåtna (historiska föremål föreställande vapen framtagna innan 1890 undantaget). Ensak tillåter ej heller annonsering av "soft air guns" och "startvapen". Luftpistoler/kolsyrevapen eller andra varor som liknar riktiga vapen är heller inte tillåtna att annonsera om.Piratkopior och förfalskningar:

Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter, CD/DVD, programkort eller dator/TV-spelsprogramvara. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original.Olagliga varor:

Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras.

Exempel på olagliga varor:


 • Alkohol, narkotika, tobak

 • Olagliga vapen (t.ex. automatvapen, stiletter, batonger)

 • Läkemedel

 • Produkter för trådlös överföring på 1,2-GHz-bandet

 • Vissa kemiska preparat (t.ex. kvicksilver)

 • Människodelar

 • Hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad

 • Chippade TV-spel utan original-BIOS

 • Laservarnare

 • Aktier (affärsöverlåtelser tillåtna)

 • Förfalskade mynt och sedlar
Otillåtna varor och tjänster:

Ensak har restriktioner mot vissa typer av varor och tjänster som inte får annonseras.

Exempel på otillåtna varor och tjänster:

 • Hälso- eller skönhetspreparat (parfymer undantaget)

 • Osmakliga vapen

 • Begagnade underkläder

 • Registreringspapper

 • Parkeringstillstånd

 • Linser (från privatpersoner)

 • Pornografi och sexleksaker

 • Coca-Cola-kylskåp (antika undantaget)

 • E-postadresser

 • Medlemskap på hemsidor (t.ex. Runescape och Habbo Hotel)

 • Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning)

 • Egna radio- eller TV-inspelningar

 • Stötande propaganda (samlarföremål från andra världskriget är dock som regel tillåtet)

 • Franchiseverksamheter 

 • Produkter för att låsa upp mobiltelefoner

 • Replikor av olagliga vapen

 • Vissa matvaror (t.ex. störkaviar)

 • Produkter som är avsedda för att undvika/försvåra uttagande av trängselskatt

 • Laserpekare som överstiger 5 mW och samtliga laserpekare med grön laser

 • Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför Norden eller EU
Tjänster


 • Barnpassning (tillfälligt såväl som långvarigt, t.ex. dagmamma)

 • Mäklartjänster

 • SMS-tjänster

 • Söka anställning.

 • Massage

 • Tatuering (från privatpersoner)
Stötande och kränkande innehåll:

Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.Underkläder och badkläder:

Bilder och filmer föreställande modeller som visar underkläder eller baddräkter är inte tillåtet.Tredjepartsinformation:

När du lägger upp din annons kan viss tilläggsinformation komma att visas i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan viss kartinformation uppkomma baserat på postnummer och vissa fordonsuppgifter kan uppkomma i anledning av registreringsnummer. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system vilka tillhandahålls av tredje part och Ensak tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta. Meddela gärna Ensak om något inte stämmer.Länkar och hänvisningar:

Endast annonsörer med butiker på Webbsidan har möjlighet att ha länkar med i annonsen. Länkar och hänvisningar i annonser skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats. I kategorin "Bostäder" måste länkar gå till annonser hos registrerade mäklare. Det är ej tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordsskyddad.Bilder och filmer:

Bilder och filmer skall vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningvyn.För fordon måste bilden föreställa fordonet i annonsen och samma bild får inte användas i mer än en annons samtidigt. Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se i Allmänna Villkor under punkten användargenererat innehåll. Användargenererat innehåll överlåts till Ensak varvid full äganderätt tillkommer Ensak.Logotyper:

Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna i kategorierna för Tjänster, eller om det är själva företaget du säljerDeklaration av försäljning:

Inkomsten från enstaka försäljningar, t.ex. möbler, hemelektronik och prydnadsföremål, behöver du inte ta upp i deklarationen om den totala vinsten är mindre än 50 000 kr. Om du säljer varor regelbundet ska du dock redovisa inkomsten i deklarationen oavsett om du har tjänat mycket eller lite pengar. Du redovisar inkomsterna som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet, beroende på verksamhetens syfte och hur stor omfattning den har. Läs mer hos Skatteverket..